Booking.com

 

banner 971x375 okmikro

e-ΕΦΚΑ: Πως θα υποβάλλονται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης, ξεκινάει η άμεση απονομή συντάξεων

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Photo: eurokinissi

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης που πλέον καθίστανται υποχρεωτική και της άμεσης απονομής της σύνταξης δίνει ο e-ΕΦΚΑ σε σχετική εγκύκλιο του μέσω του ψηφιακού μετά σχηματισμού ΑΤΛΑΣ.

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον eΕ.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) όπως ισχύει.

 

Στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργεί η εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης» που υποστηρίζει την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών. Μέρος της Υπηρεσίας (Αίτηση Απονομή σύνταξης γήρατος σε Αγρότες και Αίτηση Μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου) λειτουργεί πιλοτικά στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των δικαιολογητικών.

Για όλες τις περιπτώσεις, με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης και ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου, που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Οι ασφαλισμένοι, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης, υποστηρίζονται από οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εν λόγω εφαρμογή (Οδηγίες Χρήσης Αίτησης Κύριας Σύνταξης Γήρατος ΟΓΑ, Οδηγίες Χρήσης Αίτησης Μεταβίβασης Κύριας Σύνταξης Λόγω Θανάτου και Γενικές Οδηγίες Αίτησης Συνταξιοδότησης για Λοιπές Περιπτώσεις). Επίσης, έχει τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων συνταξιοδότησης.

Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις, εφόσον απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από τους αιτούντες.

Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από δικαστικό συμπαραστάτη ασφαλισμένου ή σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη άντληση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας της απονομής συντάξεων λόγω γήρατος των ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ, καθώς και μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, έχει διευκρινιστεί ότι για τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου από 1.3.2020 και μετά καθώς και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ ισχύουν τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης.

Επίσης, για όλες τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου δεν αναζητείται πλέον Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αυτών (σχετ. Γενικό Έγγραφο με α.π. 116462/11.06.2020).

Ειδικά όσον αφορά την αίτηση μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου αλλοδαπού συνταξιούχου χωρίς οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε ότι κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης έντυπης αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδικείου. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα μεταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συνταξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του τ. ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ», βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεων γήρατος. Η διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» περατώνεται τρεις μήνες από τη δημοσίευση της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή στις 3 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. έλεγχος της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους. Με αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτή, αντλώντας τα ουσιώδη δεδομένα της αίτησης από τα ηλεκτρονικά συστήματα, στο πιλοτικό στάδιο εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας η υπηρεσία απονομής συντάξεων έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει στον έλεγχο και την οριστικοποίηση των αποφάσεων συνταξιοδότησης χωρίς φάκελο.

Κάθε απόφαση γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτηση του.
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο και αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τις λοιπές αιτήσεις απονομής σύνταξης εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία απονομής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις υπηρεσίες του e-
Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κατηγοριών στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ».

Όσον αφορά τη διαδικασία κοινοποίησης των αποφάσεων στο πιλοτικό σύστημα, θα ενημερωθείτε προσεχώς, με ξεχωριστή οδηγία.

Μετά την πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής της ψηφιακής απονομής των συντάξεων, η κοινοποίηση των αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί, χωρίς τη μεσολάβηση της υπηρεσίας σας, εξέλιξη για την οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Από την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» θα πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας της.

Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παραστατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης.

Για την οριστικοποίηση της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο της απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, υποχρεούται να συμπληρώσει σε παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμά του, προκειμένου αυτές να ανακτηθούν ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφάπαξ εξαγορά του πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής που ισχύει για έναν (1) μήνα.

Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, γίνεται επεξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.
Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), των δεδομένων που ψηφιοποιούνται και τυχόν πλασματικού χρόνου που εξαγοράζεται.

Η απόφαση απονομής σύνταξης γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών στην αίτησή του και δεν απαιτείται κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου.

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση.

Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

 

 

camora

 

 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

 
 
 
 

KANTE MAΣ LIKE  E-sterea.gr

Booking.com

 

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

Please enable the javascript to submit this form

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Greece Jooble logo

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

pnevmatika sokolatakia

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ- Ανασκαφές στο χτες...

sideri

Booking.com

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

parostop

camora

 

monomaxoi2

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK